fbpx

Akıllı Ev Sistemleri Ürünlerimiz

Audio Akıllı Ev Sistemleri’nin birbirinden değerli fonksiyon ve faydaları ile tanışmanın simdi tam zamanı.

 • Akıllı Ev Şubeleri
 • Anahtar Arkası Modüller
 • Beyin ve Güç Kaynakları

IP Sistemler Ürünlerimiz

Yüksek görüntü ve ses kalitesini kaybetmeden dilediğiniz kadar daireye, sade ve kolay tesisat yapısı ile görüntülü diafon sistemi kurabilirsiniz

 • IP  Linux Şubeler
 • IP Android Şubeler
 • IP Zil Panelleri

Görüntülü Diafon Ürünlerimiz

Audio Görüntülü diafon sizlere özel çözümler üreterek, her yaştan insanın kullanabileceği kolaylıkta aile güvenliği sağlıyor.

 • Şubeler
 • Villa Kitler
 • Zil Panelleri

Sesli Diafon Ürünlerimiz

Sesli diafon sistemlerimizi apartman, site ve müstakil evlerinizde kullanarak
en ekonomik fiyata güvenliğinizi sağlamış olursunuz

 • 4+nD / Sesli Diafonlar
 • 8+nD / Sesli Diafonlar
 • 8+nD – 4+nD / Sesli Zil Panelleri

ÇÖZÜMLERİMİZ

Audio Akıllı Ev Sistemini Keşfedin

Audio, geleceği şekillendiren teknolojilere yaptığı yatırımlarla Türkiye’yi en yeni bina iletişim sistemleriyle tanıştırmaya devam ediyor. Yeni nesil evlerin vazgeçilmezi haline gelirken, değerine değer katan Audio Akıllı Ev Sistemleri; evinizin ve sevdiklerinizin güvenliğini kontrol altına almanızı sağlıyor.

Villa Çözümleri

Villa tipi konutlarda  Audio tarafından tasarlanan görüntülü sistemler ve akıllı ürünler ile ailenize daha rahat, konforlu ve güvenli akıllı bir yaşam sağlayabilirsiniz.

Site-Apartman Çözümleri

Site veya Apartman gibi yerleşim yerlerinde yenilikçi, teknolojik ve estetik tasarım sahibi akıllı ev ve görüntülü diafonlar ile hayatı daha basit ve daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Rezidans Çözümleri

Rezidans Tipi konutlarda yenilikçi, teknolojik ve estetik tasarım sahibi akıllı ev ve görüntülü diafonlar ile hayatı daha basit ve daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Artık hayatınızın kontrolünü
elinizin altına almanın tam zamanı

Müşteri Hizmetleri

444 11 58

Satış sonrası hizmetlerde Audio hep yanınızda..

Türkiye’nin neresinde olursanız olun 81 ilde yaygın servis ağımızla ihtiyacınız olan konularda çözüm sunuyoruz.

Müşteri hizmetlerimizi hafta içi 08.00-18.00 Cumartesi 09.00-17.00 gün ve saatlerinde arayıp destek alabilirsiniz.

Yetkili Servisler

Ücretsiz Keşif

Satış Temsilcilerimiz

HABER VE DUYURULAR

Bizden Haberler

Bizden haberdar olmak ve mail listemize kaydolmak için

lütfen e-posta adresinizi yazınız.

  Copyright © 2019 — Audio Elektronik A.Ş. All Rights Reserved.

  • BİLGİLENDİRME METNİ

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

  6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Audio Elektronik A.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel veriler bulunmakta ise; kişisel verilerin Bilgilendirme Metni ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenerek muhafaza edilecektir.

  Audio Elektronik A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

  Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.

  Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

  Şirketimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak,  hizmetlerimizi gerçekleştirmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, şirketimizce sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.

  KVKK’nın “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
   b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
   c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
   d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
   e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
   f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
   g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

  Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

  1. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
   doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
  3. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
   için zorunlu olması,
  4. Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme
   amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
  5. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
  7. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
   bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

  Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

  1. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
   Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
   c. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

  Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:

  Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;
  a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  b. İşlenmişse bilgi talep etme,
  c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  d. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
  e. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  f. KVKK’nin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  g. Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Audio Elektronik A.Ş

  İletişim Linki: www.audio.com.tr
  Adres: Esenkent Mah Barajyolu Cad. No:26 34776 Ümraniye-İstanbul
  Tel: 0 216 527 46 71

  (Pbx) Faks: 0 216 527 46 81

  Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  Başvuru için:

  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

  Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.